Фінансові інструменти регулювання діяльності підприємства
Учебные материалы


Фінансові інструменти регулювання діяльності підприємстваКарта сайта marafonstart.ru

Недостаточность тиамина

(авитаминоз B1) наблю­дается преимущественно при питании зерновыми про­дуктами,

лишенными оболочки и зародышевой части

, в результате чего развивается болезнь

бери-бери

(

али­ментарный полиневрит

).

Р е т и н о л

(витамин

А

) относится к группе жи­рорастворимых и содержится только в продуктах

жи­вотного происхождения (рыбий жир, масло, сыры

).

В продуктах

растительного происхождения

содержится

провитамин А

(

каротин

).

Источниками его являются

томаты, абрикосы, морковь

и др.

Ретинол способствует

росту организма

.

При

недостатке

его наблюдаются:

- на­рушения сумеречного зрения,

- нарушения роста и формирования скелета.

К а л ь ц и ф е р о л

(витамин

D

) также относится к группе жирорастворимых.

Источником его являются

рыбий жир, печень рыб и млекопитающих, желток яиц, масло

.

В растениях и дрожжах содержится

провита­мин D

-

эргостерин,

который превращается в кальци­ферол под влиянием облучения УФ-лучами.

Недоста­ток кальциферола

в организме вызывает нарушение

кальциевого и фосфорного обмена

,

- что у детей приводит к

рахиту,

- а у взрослых - к

остеопо­розу.

РОБОЧИЙ ПЛАН

Лабораторних робіт з дисципліни

“Основи імунології”

Для студентів спеціальності 7.092902

Промислова біотехнологія” та

“Біотехнологія біологічно активних речовин”

(загальний обсяг 32 години)

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1

(4 години)

«Органи, тканини і клітини імунної системи»

План:

1. Правила роботи в мікробіологічній лабораторії. Порядок та правила ведення протоколів занять.

2. Визначення поняття «імунітет». Види імунітету.

3. Захисні бар’єри організму: фізичні та фізіологічні.

4. Структурна організація імунної системи. Взаємозв’язок органів імунної системи.

5. Центральні лімфоїдні органи. Кістковий мозок як джерело стовбурових клітин.

6. Тимус, сумка Фабриція, морфологічна структура, функції.

7. Периферичні лімфоїдні органи: лімфатичні вузли, селезінка, лімфоїдна тканина та її взаємозв’язок зі слизовими оболонками та шкірою, структура і функції.

8. Кров. Функції крові. Групи крові.

9. Плазма крові та її основні функції.

Самостійна робота студентів:

1. Промікроскопіювати мазки крові людини та тварин (щурів) (´90).

2. Підрахувати відсоток лімфоцитів, моноцитів, нейтрофілів, еозинофілів та базофілів.

3. Розглянути під мікроскопом молоді еритроцити та порівняти їх будову зі зрілими еритроцитами.

4. Оформити протокол заняття, зробити висновки.

Література:

1. Вершигора А.Е. Общая иммунология. – К.: Выща шк., 1989. – 736 с.

2. Галактионов В.Г. Иммунология. – М.: Нива России, 2000. – 488 с.

3. Хаитов Р.М., Игнатьева Г.А., Сидорович И.Г. Иммунология. – М.: Медицина, 2000. – 432 с.

4. Ройт А.Основы иммунологии. – М.: Мир, 2000. – 581 с.

5. Скок М.В. Основи імунології. Курс лекцій. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 152 с.

6. Иммунология: Практикум / Пастер Е.У., Овод В.В., Позур В.К., Вихоть Н.Е. – К.: Выща шк. Изд-во при Киев. ун-те, 1989. – 304 с.edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная