НАВЧАЛЬНА КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
Учебные материалы


НАВЧАЛЬНА КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТАКарта сайта jefferybuild.com

(ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ)

Види самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів
Денна форма навчання
1. Обов’язкові
За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях
1.1.Підготовка до семінарських (практичних) занять 3-13 тиждень Активна участь у семінарських (практичних) заняттях
1.1.1. Виконання лабораторних робіт 7-9 та 13-16 тижні Перевірка правильності виконання за захист завдань 15+25=40 балів
За виконання модульних (контрольних) завдань
1.2.Підготовка до контрольної роботи 5-6 та 13-14 тижні Перевірка правильності виконання контрольної роботи 2х10=20
За виконання завдань для самостійного опрацювання
1.3.Виконання індивідуального завдання (реферату) 3-18 тиждень Перевірка правильності виконання за захист завдань
Разом балів за обов’язкові види СРС
ІІ. Вибіркові
За виконання завдань для самостійної роботи
2.1Пошук, підбір та огляд літературних джерел за даною тематикою 8-9 тижні Обговорення підготовлених матеріалів під час аудиторних занять
2.2.Аналітичний розгляд та порівняння 2х наукових публікацій 8-9 тижні Обговорення підготовлених матеріалів під час аудиторних занять
2.3.Підготовка власних досліджень до участі у наукових студентських конференціях і семінарах. 3-18 тиждень Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах.
Разом балів за вибіркові види СРС
Всього балів за СРС


Карта самостійної роботи студента з дисципліни “Математичні моделі синергетичної економіки” (вечірня форма навчання)

Види самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів
Денна форма навчання
1. Обов’язкові
За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях
1.1.Підготовка до семінарських (практичних) занять 3-13 тиждень Активна участь у семінарських (практичних) заняттях
1.1.1. Виконання лабораторних робіт 7-9 та 13-16 тижні Перевірка правильності виконання за захист завдань 15+25=40 балів
За виконання модульних (контрольних) завдань
1.2.Підготовка до контрольної роботи 5-6 та 13-14 тижні Перевірка правильності виконання контрольної роботи 2х10=20
За виконання завдань для самостійного опрацювання
1.3.Виконання індивідуального завдання (реферату) 3-18 тиждень Перевірка правильності виконання за захист завдань
Разом балів за обов’язкові види СРС
ІІ. Вибіркові
За виконання завдань для самостійної роботи
2.1Пошук, підбір та огляд літературних джерел за даною тематикою 8-9 тижні Обговорення підготовлених матеріалів під час аудиторних занять
2.2.Аналітичний розгляд та порівняння 2х наукових публікацій 8-9 тижні Обговорення підготовлених матеріалів під час аудиторних занять
2.3.Підготовка власних досліджень до участі у наукових студентських конференціях і семінарах. 3-18 тиждень Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах.
Разом балів за вибіркові види СРС
Всього балів за СРС
Карта самостійної роботи студента з дисципліни “Математичні моделі синергетичної економіки” (заочна форма навчання)

Види самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів
Заочна форма навчання
І.Обов’язкові
За виконання модульних (контрольних) завдань
1.1.Підготовка до контрольної роботи Відповідно до навчального плану Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт
За виконання завдань для самостійної роботи
1.2.Виконання індивідуального завдання. 3-18 тиждень Перевірка правильності виконання та захист завдань
Разом балів за обов’язкові види СРСР
ІІ.Вибіркові
За виконання завдань для самостійної роботи
2.1.Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою 3-18 тиждень Обговорення підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або ІКР
2.2.Аналітичний розгляд наукової публікації 3-18 тиждень Обговорення підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або ІКР
2.3.Підготовка власних досліджень до участі у наукових студентських конференціях і семінарах 3-18 тиждень Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах
Разом балів за вибіркові види СРСР
Всього балів за СРСР
edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная