Учебные материалы


Якість інформації.Карта сайта regionzaim.ru

· - клас видачі(своєчасність, актуальність, повнота, доступність і інші);

· - клас обробки(достовірність, адекватність і інші);

· - клас захищеності(фізична цілісність інформації, логічна цілісність інформації, безпека інформації).

Якість інформації

Якість інформації є одним з найважливіших параметрів для споживача інформації. Воно визначається наступними характеристиками:

1. репрезентативність - правильність відбору інформації в цілях адекватного відображення джерела інформації. Наприклад, в цілях більшої репрезентативності даних про себе абітурієнти прагнуть представити в приймальну комісію якомога більше свідчень, дипломів, посвідчень і іншої інформації, що підтверджує їх високий рівень підготовки, що враховується при зарахуванні у ВНЗ;

2. змістовність - семантична місткість інформації. Розраховується як відношення кількості семантичної інформації до її кількості в геометричній мірі. Це характеристика сигналу, про який говорять, що "думкам в нім тісно, а словам просторо". В цілях збільшення змістовності сигналу, наприклад, використовують для характеристики успішності абітурієнта не повний перелік його атестаційних оцінок, а середній бал по атестату;

3. достатність (повнота) - мінімальний, але достатній склад даних для досягнення цілей, які переслідує споживач інформації. Ця характеристика схожа на репрезентативність, проте різниця полягає в тому, що в даному випадку враховується мінімальний склад інформації, який не заважає ухваленню рішення. Наприклад, абітурієнт - золотий медаліст може не представляти в приймальну комісію свій атестат: диплом, що підтверджує отримання золотої медалі, свідчить про повний набір відмінних оцінок в атестаті;

4. доступність - простота(чи можливість) виконання процедур отримання і перетворення інформації. Ця характеристика застосована не до усієї інформації, а лише до тієї, яка не є закритою. Для забезпечення доступності паперових документів використовуються різні засоби оргтехніки для їх зберігання, а для полегшення їх обробки використовуються засоби обчислювальної техніки;

5. актуальність - залежить від динаміки зміни характеристик інформації і визначається збереженням цінності інформації для користувача у момент її використання. Очевидно, що стосується інформації, яка використовується при зарахуванні, вона актуальна, оскільки саме навчання вже закінчилося, і його результати змінені бути не можуть, а, означає, залишаються актуальними;

6. своєчасність - вступ не пізніше заздалегідь призначеного терміну. Цей параметр також очевидний недавнім абітурієнтам: запізнення з уявленням позитивної інформації про себе при вступі може бути багате незарахуванням;

7. точність - міра близькості інформації до реального стану джерела інформації. Наприклад, неточною інформацією є медична довідка, в якій відсутні дані про перенесені абітурієнтом захворювання;

8. достовірність - властивість інформації відбивати джерело інформації з необхідною точністю. Ця характеристика вторинна відносно точності. У попередньому прикладі отримувана інформація недостовірна;

Одним з найбільш суттєвих показників якості інформації є її безпека.edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная